Mediterraneo d.o.o. sva prava pridržana © 2012. Design & Hosting:Lurconis.d.o.o. Usluga ugovaranja upravljanja stambenim ili poslovnim objektima   Pravna pomoć pri pripremi dokumentacije za otkaz postojećem upravitelju, te izrada ugovora o upravljanju i međuvlasničkog ugovora kao i izrada ostale dokumentacije za ugovaranje upravljanja objektom Utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve za zgradu te dostava uplatnica za zajedničku pričuvu zgrade Utvrđivanje vlasničkog dijela i visine doprinosa svakog suvlasnika Za svaki stambeni ili poslovni objekt pod održavanjem  zaseban žiro-račun za prikupljanje sredstava zajedničke pričuve Obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove, honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade Vođenje knjigovodstva zgrade Izrada i slanje opomena za neplaćenu pričuvu Izrada opomena pred tužbu Utuživanje neplatiša koji kasne sa plaćanjem pričuve, a sve u skladu s međuvlasničkim ugovorom, ugovorom o upravljanju te  u dogovoru i na nalog predstavnika suvlasnika zgrade Obračun zatezne kamate za svaki dan kašnjenja uplate za zajedničku pričuvu Usluge uključene u cijenu upravljanja i održavanja Prisustvo sastancima na zgradi na poziv predstavnika stanara ili većine suvlasnika Pismeno upozoravanje suvlasnika na poslove koji se moraju obaviti sukladno zakonu te i iz svih drugih razloga U godišnji program radova obavezno uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba   (ispitivanje vatrogasnih aparata, ispitivanje gromobranske instalacije, čiščenje i održavanje dimnjaka, održavanje dizala itd. )   Prikupljanje ponuda za poslove redovitih i zakonskih održavanja te ugovaranje istih, a sve na nalog predstavnika suvlasnika Informiranje o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika, mjesečno i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Dostavljanje izvještaja o radu za prethodnu godinu, u skladu sa Zakonom  Zastupanje suvlasnika pred sudom preko odabranog odvjetničkog društva Osiguranje zgrade kod Osiguravajućeg društva od štete prema trećim osobama, osiguranje od požara i izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi čim se suvlasnici izjasne i osiguraju dovoljna sredstva, a u skladu sa programom održavanja i Međuvlasničkim ugovorom Izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade od preuzimanja zgrade Briga o redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade