Mediterraneo d.o.o. sva prava pridržana © 2012. Design & Hosting:Lurconis.d.o.o. Osim temeljnih usluga redovnog održavanja zgrada u mogućnosti smo ponuditi Vam u suradnji sa našim  stručnim i ovlaštenim kooperantima, izvođenje radova i usluga na zgradi kojim se poboljšava kvaliteta  stanovanja te povećava vrijednost kako nekretnine u cijelosti, tako i vrijednost pojedinog suvlasničkog  dijela (stana).   1.  Ishođenje energetskog certifikata zgrade Ugradnja termostatskih ventila u kombinaciji sa razdjelnicima topline. Navedenom ugradnjom postiže se maksimalna kontrola troškova grijanja u stambenim zgradama priključenim na sustav centralnog grijanja ili na zajedničku kotlovnicu. Razdjelnici se sa termostatskim ventilima ugrađuju na postojeći sistem centralnog grijanja bez dodatnih preinaka na cijevima toplinskog sustava zgrade. 2. 3. Ugradnja fotonaponskih sistema – solarnih elektrana na krov zgrade  Postupak ugradnje sastoji se od slijedećih koraka: Projektiranje fotonaponskih sistema Ishođenje kompletne dokumentacije Ishođenje ugovora o statusu povlaštenog proizvođača energije iz obnovljivih izvora Instaliranje fotonaponskih sistema Garancija za sve izvedene radove i garancija od oštećenja objekata (hidroizolacije itd.) Održavanje i servisiranje fotonaponskih sistema 4. Ugradnja – dogradnja  dizala na postojeće zgrade  Postupak ugradnje sastoji se od slijedećih koraka: Izrada idejnog rješenja Projektiranje dizala Ishođenje sve potrebne dokumentacije – uvjerenja o gradnji, ako je potrebno Izvedba sve potrebne projektne dokumentacije za ishođenje uvjerenja o gradnji Ugradnja nosive čelične konstrukcije Ugradnja dizala Ishođenje certifikata o sigurnoj upotrebi postrojenja Garancija na sve izvedene radove Održavanje i servisiranje dizala 5. Izvedba radova ugradnje kamera , video nadzora objekta Postupak ugradnje sastoji se od slijedećih koraka: Izrada idejnog rješenja Ugradnja sistema video nadzora objekta Mogućnost ugradnja sistema nadzora u  dizala Mogućnost pregleda snimljenog materijala putem interneta, mobitela Izdavanje zapisnika o tehničkom prijamu naprava i sustava tehničke zaštite Garancija na izvedene radove Održavanje i servisiranje ugrađenog sistema