Svaki suvlasnik mora se prvi puta registrirati  kako bi mu sustav dostavio na e-mail zaporku ( lozinku )

Sustav razlikuje prilikom registracije da li se prijavljuje fizička osoba, u kojem slučaju je potrebno upisati :

  • OIB fizičke osobe-vlasnika
  • e-mail vlasnika
  • ime i prezime vlasnika

Sami odredite svoju zaporku i ponovite ju vodeći brigu o tome da zaporka mora  sadržavati jedno veliko slovo, jedno malo slovo te barem jedan broj i minimalno šest znakova.

Ako se registrira pravna osoba, u tom slučaju je potrebno upisati :

  • OIB pravne osobe - vlasnika
  • e-mail pravne osobe i naziv tvrtke – vlasnika prostora

Sami odredite svoju zaporku i ponovite ju vodeći brigu o tome da zaporka mora sadržavati jedno veliko slovo, jedno malo slovo te barem jedan broj i minimalno šest znakova.

Da bi registracija bila uspješna u bazi podataka Mediterraneo d.o.o.,  prethodno mora biti upisan OIB suvlasnika kao i  e-mail suvlasnika koji postaje korisnički račun kojim se suvlasnik prijavljuje kako bi se mogla izvršiti provjera da li je osoba koja se prijavljuje zaista suvlasnik.

Ukoliko sustav provjerom ustanovi da u bazi Mediterraneo d.o.o nedostaju podaci koje je suvlasnik upisao prilikom pokušaja registracije, pojavit će se upozorenje  o tome.

Molimo Vas da popunite Formu za dostavu Vaših podataka  kako bi smo mogli unijeti i ažurirati podatke koji nam nedostaju i na taj način Vam omogućili da se  možete  nesmetano registrirati u sustav eSuvlasnik.

Podaci koje nam pošaljete putem forme, biti će uspoređeni sa postojećim podacima koje imamo te dopunjeni sa dostavljenim podacima i unešeni u bazu podataka u roku od jednog radnog dana nakon slanja popunjene forme.

Nakon toga potrebno je da ponovite postupak registracije.
Ukoliko se suvlasnik pokuša prijaviti pogrešnim e-mailom ( korisničkim računom ) ili pogrešnom zaporkom sustav će obavijestiti da korisnički račun ne postoji.

Nakon USPJEŠNE registracije na dnu ekrana pojavi se poruka

Sustav će Vam , nakon toga, dostaviti u INBOX  Vašeg preglednika elektronske pošte na e-mail koji ste upisali prilikom registaricije slijedeću poruku: Registracija eSuvlasnik

Otvorite poruku i obavezno kliknite na poveznicu ( link ) kako bi na taj način potvrdili da ste baš Vi primili poruku  i da je to  zaista Vaš e-mail.

TEK NAKON TOGA MOČI ĆETE SE PRIJAVITI NA

Stranici za prijavu u sustav

  • Upišite Vaš e-mail
  • Upišite Vašu Zaporku
  • Pritisnite tipku -  Prijavi se
Prijava
Mediterraneo d.o.o. sva prava pridržana © 2012. Design & Hosting:Lurconis.d.o.o.